<ins id="btdhv"><noframes id="btdhv">

山东华建仓储装备科技有限公司 访客留言 申请认证

信用网址: 19127494.11315.com   

其他有限责任公司 成立历史第13 

被执行人信息
案号 判决法院 立案时间 执行标的
(2020)鲁1502执2115号 聊城市东昌府区人民法院 2020-06-04 58093 (元)
(2020)鲁1502执1956号 聊城市东昌府区人民法院 2020-05-21 38924 (元)
(2020)鲁1502执1871号 聊城市东昌府区人民法院 2020-05-14 33968 (元)
(2020)苏0116执1264号 南京市六合区人民法院 2020-04-30 3719840 (元)
(2020)鲁1502执1550号 聊城市东昌府区人民法院 2020-04-22 270000 (元)
(2020)鲁15执260号 聊城市中级人民法院 2020-04-20 300000 (元)
(2020)鲁15执261号 聊城市中级人民法院 2020-04-20 2153830 (元)
(2020)鲁1502执1426号 聊城市东昌府区人民法院 2020-04-15 1062125 (元)
(2020)鲁1502执1345号 聊城市东昌府区人民法院 2020-04-10 39493 (元)
(2020)鲁1502执1296号 聊城市东昌府区人民法院 2020-04-08 40372 (元)
(2020)鲁1502执1291号 聊城市东昌府区人民法院 2020-04-08 105433 (元)
(2020)鲁1502执1272号 聊城市东昌府区人民法院 2020-04-07 70994 (元)
(2020)鲁1521执779号 阳谷县人民法院 2020-04-07 310679 (元)
(2020)鲁1502执1274号 聊城市东昌府区人民法院 2020-04-07 61783 (元)
(2020)鲁1502执1134号 聊城市东昌府区人民法院 2020-03-26 4800000 (元)
(2020)鲁1502执1135号 聊城市东昌府区人民法院 2020-03-26 3500000 (元)
(2020)鲁1626执774号 邹平县人民法院 2020-03-25 145468 (元)
(2020)鲁1502执1085号 聊城市东昌府区人民法院 2020-03-23 53018 (元)
(2020)鲁1502执1046号 聊城市东昌府区人民法院 2020-03-20 189670 (元)
(2020)鲁1502执994号 聊城市东昌府区人民法院 2020-03-19 387185 (元)
1 2 跳转到:GO
分享到: 更多
绿盾在线
×
=合作留言=
什么兼职赚钱 938| 551| 805| 60| 772| 679| 603| 882| 781| 258| 787| 403| 449| 512| 930| 313| 784| 611| 810| 651| 689| 999| 446| 548| 514| 816| 116| 626| 104| 131| 533| 133| 263| 718| 512| 964| 345| 919| 153| 883| 275| 805|